De praktijk

Perspectief is een vrijgevestigde praktijk voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Er wordt psychotherapeutische behandeling gegeven vanuit verschillende stromingen.

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen, waarbij het doel is om psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Voor meer algehele informatie over psychotherapie, zie de website van de LVVP (onder cliënten).

De geestelijke gezondheidszorg is wettelijk geregeld in:
Generalistische basiszorg (GB-GGZ): als er sprake is van klachten en problemen die duidelijk omschreven kunnen worden, die nog niet zo lang bestaan en waarbij het niet lukt om deze, eventueel samen met uw omgeving, het hoofd te bieden. De behandeling duurt in totaal maximaal 10-11 sessies.
Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (G-GGZ): bij complexe en langer durende psychische klachten. In deze werkwijze is de psychotherapeut meer gericht op de persoon die de klachten en problemen heeft dan op de klachten zelf.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt bij het verkrijgen van inzicht, bij het verwerken van pijnlijke ervaringen of bij het anders aanpakken van moeilijke situaties. Tijdens het psychotherapeutisch proces is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut.

Openingstijden
De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Privacystatement

Klachtenprocedure