Kosten en vergoeding

Zorgverzekeringswet
De kosten voor behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringwet, mits u een geldige verwijzing heeft en mits u instemt met een DSM geclassificeerde diagnose.
Uw huisarts maakt een inschatting aan de hand van de ernst van uw klachten welke vorm van hulpverlening daarbij het beste past, GB-GGZ of G-GGZ.

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ. Dit wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) genoemd. De zorgprestatie bepaalt de hoogte van de vergoeding. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult diagnostiek of consult behandeling. Voor meer informatie klik hier

Zorgvraagtypering
Alle cliënten worden bij aanvang van de behandeling getypeerd volgens een voorgeschreven zorgvraagtyperingsmethodiek. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijk en geeft informatie over de verwachtte behandelinzet. Het zorgvraagtype moet worden vermeld op de factuur.

Perspectief
Perspectief biedt niet-gecontracteerde zorg. Dit wil zeggen dat Perspectief (nog) geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Dat betekent niet dat uw behandeling niet (deels) vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft, zal de zorgverzekeraar een deel van het tarief vergoeden, wat kan variëren tussen de 60 – 80% van het marktconforme tarief (dat is het gemiddelde tarief dat de zorgverzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg). Dat bedrag kan dus onderling verschillen per zorgverzekeraar. Het overige deel betaalt u zelf, bovenop het eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis. Indien u een restitutiepolis heeft, zal de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hoger liggen. Dit is afhankelijk van of u wel of niet een 100% zuivere restitutiepolis heeft (het eigen risico staat ook hier los van, dat betaalt u te alle tijden zelf). Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis. Ook is het mogelijk dat u zelf betaalt (zelfbetaler). Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via het ZPM te registreren en te declareren. De factuur wordt dan ook volgens deze regels opgesteld.
De tarieven van Perspectief kunt u opvragen in de praktijk.

Ook op de site van de LVVP (cliënten) kunt u nog meer lezen over de vergoedingsregeling.

No Show
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak via de e-mail. Als u een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 24 uur) worden er kosten bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor situaties waarin overmacht (ziekte, ongeval, etc.) een rol speelt. De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet. De kosten bedragen € 50,- per no-show.