De therapeut


Mijn naam is Severine Vrenken.
Na in het speciaal onderwijs (als vakleerkracht muziek) en op een muziekschool (als docerend musicus) met veel plezier met alle leeftijden en in verschillende settingen gewerkt te hebben, ben ik psychologie gaan studeren.
In december 2004 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar ik als major kinder- en jeugdpsychologie heb gestudeerd en als minor gezondheidszorgpsychologie.
Vervolgens ben ik 10 jaar werkzaam geweest binnen een GGZ-instelling in de specialistische zorg, waar ik naast behandeling ook diagnostische trajecten uitgevoerd heb. De eerste jaren heb ik hier vooral gewerkt met (jonge) kinderen (hun ouders en leerkrachten) en geleidelijk aan werd dit uitgebreid naar volwassenen (3 t/m 65 jaar). Tegelijkertijd ben ik me verder gaan scholen en werkte ik binnen mijn eigen praktijk met volwassenen met uiteenlopende problematiek.
Daarna heb ik binnen een andere GGZ-instelling de vervolgopleiding tot psychotherapeut gevolgd en ben inmiddels BIG geregistreerd. Vanaf oktober 2020 is mijn praktijk overgegaan naar de locatie Weert en werk ik als vrijgevestigd psychotherapeut.

Als psychotherapeut werk ik vanuit een geïntegreerde visie waarbij ik meer gericht ben op de persoon dan op de klacht. Ik werk en kijk o.a. vanuit de bril van de psychodynamische stroming (bewust, onbewust, afweren). Daarnaast neemt de emotie en het beleven/ervaren (felt sense) een belangrijke rol (cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie). Naast deze genoemde intrapsychische elementen, kijk ik ook naar het interpersoonlijke, hoe de mens in interactie is met de ander (systemisch). Naast het verbale speelt het nonverbale een rol, waarbij ik ook kijk naar wat het lichaam te vertellen heeft gekoppeld aan de neurobiologie. Indien gewenst, afhankelijk van de soort vraag, kan ook klachtgericht gewerkt worden (CGT, EMDR).

Meer algemeen kun je zeggen dat ik voornamelijk bezig ben met te onderzoeken wat er onderliggend ligt aan klachten, symptomen. Hier werk ik verder mee in de zin van toewerken naar bewust worden, inzicht geven, verwerken, integreren in het self en de cliënt helpen hoe hij/zij dit zelfstandig in zijn of haar leven kan toepassen (aangezien dit proces een leven lang zal plaatsvinden).

Mijn visie is dat verandering echt alleen van binnenuit kan komen.

Registratie en kwalificatie
Psychotherapeut: BIG registratie: 89928405416
AGB code zorgverlener: 94-011610
AGB code praktijk: 94-059282
KvK nummer: 57171718

LVVP lid: 5334
Psycholoog NIP: 13815

Kwaliteitsbewaking
Perspectief is aangesloten bij de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten). Dat betekent o.a. dat middels visitatie en het kwaliteitsstatuut de praktijk wordt gecontroleerd. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP, dan kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk is erkend en aan de wettelijke vereisten voldoet. Zie: www.lvvp.info

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit ligt ter inzage in de praktijk.