Procedure

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het mailadres. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een telefonisch contact. Tijdens dit telefonisch contact wordt besproken wat uw klachten, problemen zijn en aan de hand daarvan wordt bekeken of de vorm van hulp vanuit Perspectief bij u past. Daarnaast worden administratieve zaken besproken en geregeld en informatie gegeven over de (eventuele) wachttijd tot de intake en behandeling. Indien u besluit om in behandeling te gaan volgt een intake en behandeling. 

Intake/diagnostiek en behandeling                                                                                  
De intake is onderdeel van het diagnostisch traject en bestaat uit een of meerdere gesprekken. Deze zijn bedoeld om de klachten en problemen in kaart te brengen, uw achtergrond en levensloop worden besproken, evenals uw hulpvra(a)g(e)n en uw verwachting(en). De intake/diagnostiek wordt afgesloten met het stellen van een indicatie en het opstellen van een behandelplan (hierin staan de doelen en behandelvorm beschreven). Na de afronding van de intake/diagnostiek wordt de verwijzer en/of huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van uw aanmelding, de reden van uw aanmelding en de bevindingen uit de intakefase, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Zowel de psychotherapeut als de huisarts hebben geheimhoudingsplicht.

De intakefase wordt gevolgd door de behandeling, die tussentijds en aan het einde wordt geƫvalueerd.

De duur van de gesprekken kan variƫren tussen de 45 en 60 minuten. Gewoonlijk vinden deze in het begin wekelijks plaats. Later kan dit veranderen naar tweewekelijks en nog later naar een lagere frequentie; dit uiteraard in overleg.

Wachttijd
Nadat u een mail voor aanmelding heeft gestuurd, wordt binnen 3 werkdagen via de mail gereageerd om een afspraak voor een telefonisch overleg te maken.

Vanwege de grote vraag naar zorg is er een aanmeld- en aannamestop.
Zodra er weer ruimte is, wordt dat op deze site vermeld.
Actualisatiedatum 11-03-2024.

Tussen intake en behandeling is geen wachttijd.