Klachtenprocedure

Waar kunt u met eventuele klachten terecht?
Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de behandeling of over mijn bejegening, dan kunt u die eerst met mij bespreken in de behandelsessie. Vaak is dit een onderdeel van het therapieproces. Het is belangrijk om dit te uiten en samen te onderzoeken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP via www.lvvp.info